Pure Heart® Care

♦ Med Pure Heart® Care bliver livet lettere!

Med Pure Heart® Care bliver livet lettere

Realiser din drøm - skab forandring nu!

Ræk ud og få den nødvendige og kvalificerede hjælp, der kan ændre din situation.
Forandring allerede ved første møde.

Få dit personlige custom made arrangement allerede i dag!
  • ​Styrkelse af psykiske helbred
  • Effektiv stress- og krisehåndtering
  • ​Ny og frisk energi
  • ​Forbedret klarhed og fokus
  • ​Indre ro og healing
  • ​Dyb og restituerende søvn
  • ​Mere glæde og overskud
  • ​Forøget modstandskraft og robusthed
  • ​Forandring allerede ved første møde
  • ​ Færre dage på halv kraft

Your Healing Begins with Us

► Er du udfordret - er hverdagen, måske livet svært?
At være ramt - svækket og syg er et tabu, hvorfor alt for mange holder facaden og forsøger at klare hverdagen, måske ved hjælp af forskellige stimulanser. Alt for mange tror den går, men også rigtig mange er reelt bange for, at række ud efter hjælp. Ikke at få gjort noget ved problemerne er at spille russisk roulette, hvor risikoen for omfattende og alvorlige helbredsskader er unødvendig stor. At række ud efter og modtage hjælp er helt legitimt - et tegn på en klog disponering. At have problemer og/eller befinde sig i en krise har intet med skyld at gøre, men det er dit ansvar at gøre noget ved det.

Reach out !
Navigering i en udfordrende tid kræver klarhed og at man er robust overfor det der omgiver en - kun et stærkt helbred i balance kan levere dette. Vi bistår vores kunder, der dækker private, business- og erhvervsfolk, samt virksomheder og organisationer i alle størrelser, med at definere en strategi til opnåelse af dette. Om fokus er på optimering eller konkrete udfordringer, ja så er Pure Heart® Care det rigtige valg. Vi frigiver ressourcer såvel i det enkelte menneske som i en virksomhed. Vores kerneydelser er udviklende og dækker hele spektret fra kvalificeret og problemknusende rådgivning og styrkende sundhedsskabende aktiviteter til effektiv krisehjælp og dyb restituering. Vi er handlings- og resultatorienteret og flytter udvikling og sundhedsmæssig teori til praksis. I samspil med vores kunde udarbejdes en effektiv handlingsplan med fokus på den eksekverende del, hvorved det tilsikres at strategien realiseres. Vores kunder når deres mål med en solid værditilvækst på alle områder.


Start forandringen nu!
Du har nu muligheden for effektivt at ændre din situation. Book et opstartsmøde, hvor vi sammen i fortrolighed afdækker de forhold, der gør sig gældende. Ved en åben, ærlig og fortrolig samtale får vi indblik i, hvor du er og gerne vil hen. Derved tilvejebringes det bedste grundlag for at rådgive og tilrettelægge dit arrangementet. Behovet træder tydeligt frem, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende - det kan være dybereliggende udfordringer, der kræver afklaring. Du skal ikke holde dig tilbage - at række ud efter hjælp er helt legitimt og et tegn på en moden og klog disponering.

♦ Want to work with us?
Giv dig selv det bedste - invester i et eksklusivt og problemknusende custom made arrangement, der tilvejebringer de optimale betingelser for at ændre det du belastes af, samtidig med du slipper alt der tynger dig og finder ny frisk energi. Vi er blandt landets dygtigste og besidder stor ekspertise, der sammen med omfattende viden, mangeårig erfaring og dyb indsigt skaber grundlaget for, at løse enhver opgave og håndtere de ønsker og udfordringer, der gør sig gældende.

Privacy
Pure Heart® Care beskytter dig - dit omdømme og dit privatliv. Hos os kan du føle dig helt tryg, styrke dig selv og få den tiltrængte restitution. Du mødes igennem en ubetinget fortrolighed, så du er fri til at slippe de ting der belaster og tynger dig.

Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

♦   Overview

f            in