Pure Heart® Care

  Er du udfordret - er hverdagen, måske livet svært?

 Der er forskellige årsager til at starte et udviklingsforløb, men fælles for dem alle er længslen efter forandring.

Pure Heart ® Care er skabet til folk med behov for effektiv stress- og krisehåndtering, herunder dyb grundlæggende restitution og problemknusende rådgivning. I mere end 15 år har vi tilsikret vores klienter vellykket udvikling og forandring.

 At være ramt - svækket og syg er et tabu, hvorfor alt for mange holder facaden og forsøger at klare hverdagen, måske ved hjælp af forskellige stimulanser. Alt for mange tror den går, men også rigtig mange er reelt bange for, at række ud efter hjælp. Ikke at få gjort noget ved problemerne er at spille russisk roulette, hvor risikoen for omfattende og alvorlige helbredsskader er unødvendig stor. At række ud efter og modtage hjælp er helt legitimt - et tegn på en klog disponering. At have problemer og/eller befinde sig i en krise har intet med skyld at gøre, men det er dit ansvar at gøre noget ved det. I en ikke udtømmende oversigt opnår du...
  • Styrkelse af psykiske helbred
  • Effektiv stress- og krisehåndtering
  • ​Genopbygning af dit helbred
  • ​Regeneration af din fysiske krop, herunder vægtoptimering
  • ​​Forbedret klarhed og fokus
  • ​​Indre ro og healing
  • ​Dyb og restituerende søvn
  • ​​Mere glæde, overskud og ny frisk energi
  • ​Forøget modstandskraft og robusthed
  • ​​ Færre dage på halv kraft

Med Pure Heart® Care bliver livet lettere

Realiser din drøm - skab forandring nu!

Ræk ud - få den nødvendige og kvalificerede hjælp, der kan ændre din situation.

Forandring allerede ved første møde.

Få dit personlige custom made arrangement allerede i dag!
♦ Start forandringen nu!
Du har nu muligheden for effektivt at ændre din situation. Book et opstartsmøde, hvor vi sammen i fortrolighed afdækker de forhold, der gør sig gældende. Ved en åben, ærlig og fortrolig samtale får vi indblik i, hvor du er og gerne vil hen. Derved tilvejebringes det bedste grundlag for at rådgive og tilrettelægge dit arrangementet. Behovet træder tydeligt frem, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende - det kan være dybereliggende udfordringer, der kræver afklaring. Du skal ikke holde dig tilbage - at række ud efter hjælp er helt legitimt og et tegn på en moden og klog disponering.

Giv dig selv det bedste - invester i et eksklusivt og problemknusende custom made arrangement, der tilvejebringer de optimale betingelser for at ændre det du belastes af, samtidig med du slipper alt der tynger dig og finder ny frisk energi. Vi er blandt landets dygtigste og besidder stor ekspertise, der sammen med omfattende viden, mangeårig erfaring og dyb indsigt danner grundlag for, at løse enhver opgave og håndtere de ønsker og udfordringer, der gør sig gældende.
Privacy
Pure Heart ® Care beskytter dig - dit omdømme og dit privatliv. Hos os kan du føle dig helt tryg, styrke dig selv og få den tiltrængte restitution. Du mødes igennem en ubetinget fortrolighed, så du er fri til at slippe de ting der belaster og tynger dig. Samlet giver det grundlaget for et gunstisk udviklingsmiljø, hvor vanskelige og sårbare ting kan håndteres og ændres.

Firm

Pure Heart ®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office.
☎   70 27 27 72
Åben mail  >>      
Secure mail  >>      

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Intellectual Property

♦   Pricing

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in