Akut hjælp

Pure Heart® Care

  Brug for akut hjælp?

Livet er fantastisk men også uforudsigeligt, hvor der er risiko for, at blive ramt af voldsomme uforudsete hændelser. Dette frembringer usikkerhed og stress - man er slået ud af kurs og kan være decideret bange og handlingslammet. Få har tilstrækkelig erfaring, overskud og styrke til selv at håndtere en sådan akut situation. Samtidig er behovet for hurtig hjælp stort og typisk søger vi tryghed og sikkerhed hos dem vi kender, der ofte ikke magter opgaven.
Pure Heart® Care

Pure Heart ® tilbyder akut assistance ved pludselig opståede kritiske forhold.


☎ 70 27 27 72
Uden for vores åbningstid, Tast 1
  • ​Stress- og angstdæmpende foranstaltninger
  • Effektiv stress- og krisehåndtering
  • ​Effektiv og naturlig smertelindring
  • ​Indre ro og healing
  • ​Dyb og restituerende søvn
  • ​Professionel rådgivning og krisehåndtering
  • ​Strategi for det videre forløb med en konkret handleplan
♦ Akut hjælp
Pure Heart ® tilbyder akut assistance ved pludselig kritiske opståede forhold, også uden for vores åbningstider. 
Akutte forhold, også kaldet traumatisk krise, forårsages af pludselig og uventet svær ydre belastninger. Det spænder lige fra konkurs eller pludselig afskedigelse med økonomisk ruin til følge - en trussel mod ens eksistens, sociale identitet og tryghed til voldsomme begivender forårsaget af sygdomsdiagnose, ulykke, død o.lign.

Ofte hensættes den ramte i en psykisk tilstand, hvor tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til psykisk at beherske den aktuelle situation.
Udviklingkrise, udløst af indre hændelser eller livskrise kan ligeledes udløse en akut fase, der kræver akut hjælp. Er man udfordret helbredsmæssigt, kan der herunder opstå forhold med akut angst- og stressanfald. Behovet for akut hjælp kan også være funderet i søvnløshed, hold i ryggen, misbrug eller man mister sin kæreste. Alle behov er reelle og legitime.

Uanset karakteren og omfanget af den akutte krise du befinder dig i, står vi klar til at hjælpe. Vores ekspertise og erfaring danner et solidt grundlag for at yde kvalificeret og effektiv hjælp overfor den tilspidsede tilstand. Akut assistance ydes i form af stress- og angstdæmpende foranstaltninger, professionel rådgivning og krisehåndtering, samt anden støttende og hjælpende bistand. Omsorgsfuldt og diskret hjælpes du effektivt og virksomt igennem den akutte fase. Samtidig får vi, om muligt, i fællesskab lagt en strategi for det videre forløb, hvorved en optimal forandringsramme med en forebyggende effekt tilsikre du kommer på sikker grund igen.

*  Fysisk | Mange rammes af fysiske skader og problemer, der indeholder en akut fase. Vi yder både telefonisk og personlig hjælp og rådgivning til afhjælpning og udarbejdelse af en plan for det videre forløb, herunder restitution.

*  Psykisk | Mange rammes af akut angst, stress, sammenbrud. Det kan være mens man er på arbejde eller om aftenen. Måske du står alene eller er bange for at række ud.

*  Alvorlige hændelser | i et
 ellers velordnet liv med stor grad af kontrol rammer uforudsete alvorlige hændelser hårdt. Pludselig død eller ulykke, tab af en der stod dig meget nært kan slå benene væk uden selv den stærkeste. Det sammen kan alvorlig sygdomdiagnose, konkurs mv.

Reach out!
Det sværeste er ofte at række ud efter hjælp, fordi man er bange for at blive kompromitteret - at verden kan være fordømmende. Anseelse er tungtvejende og skal tages alvorlig. Pure Heart ® beskytter dig - dit omdømme og dit privatliv.

Firm

Pure Heart ®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office.
☎   70 27 27 72
Åben mail  >>      
Secure mail  >>      

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Intellectual Property

♦   Pricing

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in